Pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowania | Poznań
Tel./fax +48 61 842 74 47, e-mail: sekretariat@sangowski.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Sangowski Od 20 lat prawo ubezpieczeń i odszkodowania 20 lat doświadczenia w obronie dobra klienta Rzetelność, efektywność, specjalizacja Nieszablonowy sposób działania

ODSZKODOWANIA - POZNAŃ

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, każdy, kto wyrządził drugiej osobie szkodę, jest obowiązany do jej naprawiania, o ile istnieje adekwatny, bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy szkodą a działaniem sprawcy. Same zasady odpowiedzialności odszkodowawczej nie budzą zazwyczaj niczyich wątpliwości, ponieważ zostały jasno sprecyzowane przez judykaturę. Sprawy wyglądają zupełnie inaczej, jeśli weźmie się pod uwagę wysokość odszkodowania. Nie istnieje żaden „cennik” wskazujący, jakiej wysokości odszkodowanie można otrzymać, dlatego wiele osób obawia się, że zostanie ono celowo zaniżone. Od ponad 20 lat koncentrujemy naszą praktykę zawodową wokół tematyki ubezpieczeń i odszkodowań za szkody. Priorytetem jest dla nas uzyskanie jak najwyższej kwoty odszkodowania, dlatego też nie dążymy do szybkiego zawarcia ugody.

Jak wygląda nasz sposób działania w uzyskiwaniu odszkodowań?

Naszych Klientów reprezentujemy od momentu powierzenia nam sprawy, aż do jej zakończenia. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych na etapie przedsądowym i w trakcie procesu. Zapewniamy współpracę z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach, w tym z rzeczoznawcami czy adwokatami. Każdą sprawę traktujemy kompleksowo i indywidualnie. Naszym nadrzędnym celem jest zadowolenie Klienta.

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie, także z zakresu obsługi prawnej ubezpieczycieli na etapie postępowania likwidacyjnego oraz sądowego oraz opiniowania i sporządzania postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń, negocjowania i opiniowania umów ubezpieczenia. Zajmujemy się również obsługą prawną firm brokerskich i agentów ubezpieczeniowych oraz roszczeniami kredytów frankowych. Dzięki tak wszechstronnej praktyce zawodowej doskonale znamy specyfikę tej branży, co pozwala nam wykorzystać wszystkie możliwości.

Co powinien zrobić poszkodowany, aby jak najszybciej uzyskać odszkodowanie?

W interesie poszkodowanego leży niezwłoczne podjęcie kroków zmierzających do uzyskania odszkodowania, dlatego też zachęcamy do jak najszybszego kontaktu z Kancelarią. Dzięki temu poszkodowany nie traci czasu na próby samodzielnego uzyskania odszkodowania, które często kończą się wypłatą zaniżonych świadczeń. Jak najszybszy kontakt z kancelarią prawniczą pozwala również ograniczyć do minimum formalności związane z odzyskaniem należytego odszkodowania, a co za tym idzie skrócić czas postępowania.

Zapewniamy pomoc w dochodzeniu odszkodowań w następującym zakresie: