Odszkodowanie za szkody w rolnictwie Poznań
Tel./fax +48 61 842 74 47, e-mail: sekretariat@sangowski.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Sangowski Od 20 lat prawo ubezpieczeń i odszkodowania 20 lat doświadczenia w obronie dobra klienta Rzetelność, efektywność, specjalizacja Nieszablonowy sposób działania

Odszkodowania za szkody w rolnictwie - Poznań

Każdy rolnik objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje szkody powstałe w związku z działalnością gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie to obejmuje zarówno wszystkie wypadki, do których doszło na terenie gospodarstwa, jak również te wypadki, które powstały wprawdzie poza terenem gospodarstwa, ale pozostają w związku z jego działalnością. Odszkodowanie przysługuje więc osobom, które doznały szkody podczas żniw, prac ogrodniczych, cięcia drewna, czy jakiejkolwiek innej czynności podjętej w związku z funkcjonowaniem gospodarstwa.

Ponadto, pomagamy uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia dobrowolnego obejmującego szkody w uprawach rolnych, szkody na mieniu, w tym w zakresie maszyn i urządzeń rolniczych, szkody powstałe na skutek pożaru, huraganu, czy kradzieży.