Odszkodowanie za szkody medyczne | Poznań
Tel./fax +48 61 842 74 47, e-mail: sekretariat@sangowski.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Sangowski Od 20 lat prawo ubezpieczeń i odszkodowania 20 lat doświadczenia w obronie dobra klienta Rzetelność, efektywność, specjalizacja Nieszablonowy sposób działania

Odszkodowania za szkody medyczne - Poznań

Pojęcie szkoda medyczna oznacza zawinione działanie pracownika służb medycznych, które przyczyniło się do szkody pacjenta. Co do zasady, aby działanie takiej osoby zostało uznane za zawinione, należy udowodnić, że było ono sprzeczne z zasadami i wiedzą medyczną. W takiej sytuacji poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie za doznaną szkodę medyczną. Pracownicy naszej Kancelarii pomagają w złożeniu odpowiednich wniosków i prowadzeniu sprawy o odszkodowanie za błąd lekarski.

Kiedy i od kogo można ubiegać się o odszkodowanie za szkody medyczne?

Odszkodowanie za szkody medyczne można uzyskać w ściśle określonych przypadkach. Poszkodowany musi doznać rozstroju zdrowia lub obrażeń ciała na skutek:

 • błędu diagnostycznego (gdy choroba została nierozpoznana lub rozpoznana nieprawidłowo),
 • błędu terapeutycznego (gdy zastosowano nieprawidłowe leczenie lub go nie podjęto),
 • błędu co do rokowań,
 • błędu organizacyjnego szpitala,
 • innych błędów medycznych, w tym zakażeń szpitalnych, a także za szkody doznane przed urodzeniem.

Odszkodowanie możemy uzyskać, gdy błąd wystąpi z winy lekarza, lekarza dentysty, położnej, pielęgniarki, ratownika medycznego, farmaceuty lub innej osoby wykonującej zawód medyczny. Istotny jest przy tym fakt, że musi to być osoba wykonująca zawód medyczny. W praktyce oznacza to, że nie możemy ubiegać się o odszkodowanie od np. przypadkowej osoby na ulicy, która wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową połamała poszkodowanemu żebra.

Jakie formy może przybrać odszkodowanie za szkodę medyczną?

Osoba poszkodowana ubiegająca się o odszkodowanie za popełniony błąd w sztuce lekarskiej może żądać nie tylko zadośćuczynienia za doznany ból, ale także zwrotu kosztów poniesionych na leczenie. Oferujemy pomoc w uzyskaniu:

 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznany ból i cierpienie,
 • odszkodowania za koszty leczenia oraz sprzęt rehabilitacyjny,
 • odszkodowania za koszty dojazdu do lekarza,
 • odszkodowania za utracone zarobki,
 • renty z tytułu utraty zdolności do pracy,
 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb.