Odszkodowanie za obrażenia i śmierć Poznań
Tel./fax +48 61 842 74 47, e-mail: sekretariat@sangowski.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Sangowski Od 20 lat prawo ubezpieczeń i odszkodowania 20 lat doświadczenia w obronie dobra klienta Rzetelność, efektywność, specjalizacja Nieszablonowy sposób działania

Odszkodowanie za obrażenia ciała i śmierć - Poznań

Jeżeli na skutek wypadku doznałeś obrażeń ciała, rozstroju zdrowia, czy bliska osoba poniosła śmierć, pomożemy w uzyskaniu należnych Ci świadczeń. Nasza oferta obejmuje dochodzenie następujących roszczeń:

  • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę
  • odszkodowania za koszty leczenia oraz sprzęt rehabilitacyjny
  • odszkodowania za koszty dojazdu do lekarza
  • odszkodowania za utracone zarobki
  • renty z tytułu utraty zdolności do pracy
  • renty z tytułu zwiększonych potrzeb po wypadku
  • odszkodowania z tytułu uszkodzenia w wypadku rzeczy osobistych
  • zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną na skutek śmierci osoby bliskiej
  • renty z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej
  • zwrotu kosztów pogrzebu