Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego | Poznań
Tel./fax +48 61 842 74 47, e-mail: sekretariat@sangowski.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Sangowski Od 20 lat prawo ubezpieczeń i odszkodowania 20 lat doświadczenia w obronie dobra klienta Rzetelność, efektywność, specjalizacja Nieszablonowy sposób działania

PRAWO CYWILNE - PRAWO SPADKOWE

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo cywilne. Oferujemy pomoc prawną w następującym zakresie:

  • prawo zobowiązań, w tym negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie spraw o odszkodowanie wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz czynów niedozwolonych,
  • prawo rzeczowe – w tym, prowadzenie spraw sądowych z zakresu nabycia prawa własności, jego ochrony, zniesienia współwłasności, ustanawiania hipoteki, zastawu rejestrowego i prowadzenia ksiąg wieczystych;
  • prawo spadkowe – w tym, pomoc prawna i prowadzenie spraw z całego zakresu prawa spadkowego, w tym prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek;
  • prawo turystyczne - dochodzenie roszczeń w przypadku upadłości biura podróży, nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, zadośćuczynienia pieniężnego za tzw. zmarnowany urlop, odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot.